Peter Knip

Peter Knip

  • Geboren in 1956
  • MA Universiteit van Rotterdam, Maatschappijgeschiedenis en Universiteit Kingston upon Hull, Internationale Betrekkingen
  • Sinds 1989 werkzaam bij de VNG en vanaf 1 januari 2001 directeur VNG International
  • Voorzitter Stichting The Hague Academy for Local Governance
  • Voorzitter ‘Capacity and Institution Building Working Group’ van UCLG  

“Ik vind het heel mooi dat de VNG een paar jaar geleden heeft besloten deze Stichting voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesopbouw op te richten. De Stichting staat in een lange traditie van solidariteit van Nederlandse gemeenten en hun VNG met gemeenten die getroffen worden door natuurrampen of geweld elders in de wereld. De grote bereidheid vanuit Nederlandse gemeenten om in noodsituaties steun te bieden werd zichtbaar in de hulp aan de hervormingen in Oost-Europa na de val van de muur, de bijdrages aan de actie “Help de Russen de winter door” in 1990, steun na de zware aardbeving in de Marmara regio in Turkije in 1999, hulpprojecten na de catastrofe van de Tsunami in 2004 en de zware aardbeving in Haïti in 2010 en recent nog na de orkaan Irma die Sint Maarten trof in 2017.

De Stichting is een instrument voor de VNG en haar Organisatie voor Internationale Samenwerking, VNG International, om in onverhoopte nieuwe noodsituaties steunacties te kunnen organiseren. Een recent voorbeeld daarvan is de VNG actie voor Myanmar. Via de Stichting werd een snelle actie opgezet om persoonlijke giften te werven, die gebruikt zijn om collega’s te helpen die in gemeenten na de staatsgreep in de knel kwamen. Daarnaast biedt de Stichting structurele steun aan de organisatie van de driejaarlijkse Vredesprijs van de Wereldorganisatie van Lokale Overheden, UCLG. Als directeur van de Organisatie voor Internationale Samenwerking van de VNG vind ik het heel stimulerend dat de VNG ons als VNG International in staat heeft gesteld jaarlijks een deel van ons positief resultaat als gift aan de Stichting over te maken. Hiermee speelt de Stichting een cruciale rol om de rol die gemeenten kunnen spelen in het voorkomen en oplossen van gewelddadige conflicten te bevorderen en gemeenten die deze rol moedig en inspirerend hebben ingevuld mondiale eer te bewijzen. Ik vind het inspirerend om met de andere betrokken bestuursleden op deze manier een bescheiden bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid in de wereld.