Home

VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw, en Vredesbevordering

VNG Fonds

Steun Marokkaanse gemeenten!

Steun Marokkaanse gemeenten!

Marokko is hard getroffen door een zware aardbeving. Opnieuw een vreselijke natuurramp in een land waar veel inwoners in Nederland hechte banden mee hebben. De schaal van verwoesting is enorm. De VNG heeft besloten om het VNG Fonds open te stellen voor donaties om Marokkaanse gemeenten te ondersteunen bij de grote wederopbouwopgave.

Wilt u bijdragen?

VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, heeft de nodige ervaring met gemeentelijke wederopbouw projecten na rampen in het buitenland, bij aardbevingen, watersnoodrampen, tsunami’s en orkanen. VNG International heeft een goed netwerk in Marokko, onder meer via onze zustervereniging van gemeenten en zullen zorgen voor afstemming en samenwerking met hulporganisaties ook actief zijn in het gebied.

Wij verwelkomen uw bijdrage via bankrekening NL94 BNGH 0285 1737 15 tnv Stichting VNG Fonds, ovv aardbeving Marokko.

Uiteraard volgt een inhoudelijke en financiële verantwoording van de besteding van de binnengekomen donaties.

Steun Turkse gemeenten!

Turkije en Syrië zijn in de week van 6 februari hard getroffen door meerdere zware aardbevingen. De schaal van verwoesting die ze hebben achtergelaten is enorm.

Wilt u bijdragen?

Het VNG Fonds voor noodhulp, wederopbouw en vredesbevordering is opengesteld voor uw bijdrage. VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, heeft de nodige ervaring met gemeentelijke wederopbouw projecten na rampen in het buitenland, bij aardbevingen, watersnoodrampen, tsunami’s en orkanen. In Turkije hebben we een groot netwerk, onder meer via onze zustervereniging van Turkse gemeenten. In het verleden hebben we ook projecten uitgevoerd in de regio Gaziantep.

Wij verwelkomen uw bijdrage via bankrekening NL94 BNGH 0285 1737 15 tnv Stichting VNG Fonds, ovv aardbeving Turkije en Syrië.

Uiteraard volgt t.z.t. een inhoudelijke en financiële verantwoording van de besteding.

Steun Oekraïense gemeenten!

In het vroege voorjaar van 2022 ontving de VNG een dringend verzoek om financiële steun van de Oekraïense vereniging van gemeenten (AUC), waarmee de VNG al jaren rechtstreeks en in Europees verband samenwerkt.

Wilt u bijdragen?

Het VNG Fonds voor noodhulp, wederopbouw en vredesbevordering is hiervoor opengesteld. Met de eerste giften hebben we de AUC geholpen hun werk voort te zetten. Ze zijn een belangrijke verbinding tussen Oekraïense gemeenten en het buitenland.
Daarnaast dragen we bij aan de eerste stappen in de wederopbouw van gemeentelijke basisvoorzieningen, door een aantal initiatieven te financieren als onderdeel van de lokale herstelplannen waar vier partnergemeentes in het zuiden van Oekraïne aan werken, in het kader van ons project “Steun voor herstel en wederopbouw van lokale overheden en gemeenschappen in Oekraïne”, wat me in partnerschap met de AUC uitvoeren. Afhankelijk van de ontwikkelingen en van de ontvangen bedragen, hopen we nog meer te kunnen bijdragen aan de wederopbouw van gemeentelijke  basisvoorzieningen. Het risico dat bijdragen in Russische handen vallen, houden we op verschillende manieren zo beperkt mogelijk.

Wij verwelkomen uw bijdrage via bankrekening NL94 BNGH 0285 1737 15 tnv Stichting VNG Fonds

Uiteraard volgt tzt een inhoudelijke en financiële verantwoording van de besteding.

Over VNG Fonds

De stichting heeft als voornaamste doel het beheren van middelen voor noodhulp aan en wederopbouw van onder meer rampgebieden, met name wanneer Nederlandse gemeenten ondersteuning willen bieden. Lees meer over het VNG Fonds door op onderstaande koppelingen te klikken.

Activiteiten van de stichting

Contact

Samenstelling bestuur

Financiën

Myanmar

VNG International is actief in Myanmar sinds 2013. Wij ondersteunen lokaal bestuur in de ontwikkeling naar een betere toekomst voor de bevolking en in het versterken van het democratische overgangsproces dat sinds 2011 gaande was. I.v.m. de coup van 1 februari 2021 is er een actie opgezet om Myanmarese collega’s te ondersteunen.

Inzamelingsactie Myanmar

Fundraiser stories

UCLG Peace Prize

De internationale gemeentelijke vredesprijs van de internationale koepelvereniging United Cities and Local Governments (UCLG), onderstreept de belangrijke rol die gemeenten wereldwijd spelen in het voorkomen en oplossen van conflicten en wederopbouw naderhand. De prijs is een initiatief van de VNG, samen met partners in andere landen. Het VNG Fonds ondersteunt de UCLG Peace Prize, zodat de werving en beoordeling van kandidaten en de promotie van goede vredesinitiatieven op professionele wijze gestalte krijgt.