Home

VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw, en Vredesbevordering

VNG Fonds

Steun Oekraïense gemeenten!

De VNG ontving een dringend verzoek om financiële steun van de Oekraïense vereniging van gemeenten (AUC), waarmee de VNG al jaren rechtstreeks en in Europees verband samenwerkt.

Wilt u bijdragen?
Het VNG Fonds voor noodhulp, wederopbouw en vredesbevordering is hiervoor opengesteld.
Met de eerste giften helpen we de AUC hun werk voort te zetten. Ze zijn een belangrijke verbinding tussen Oekraïense gemeenten en het buitenland.
Afhankelijk van de ontwikkelingen en van de ontvangen bedragen, hopen we snel ook te kunnen bijdragen aan de wederopbouw van gemeentelijke basisvoorzieningen. Het risico dat bijdragen in Russische handen vallen, houden we op verschillende manieren zo beperkt mogelijk.

Wij verwelkomen uw bijdrage via bankrekening NL94 BNGH 0285 1737 15 tnv Stichting VNG Fonds

Uiteraard volgt tzt een inhoudelijke en financiële verantwoording van de besteding.

Over VNG Fonds

De stichting heeft als voornaamste doel het beheren van middelen voor noodhulp aan en wederopbouw van onder meer rampgebieden, met name wanneer Nederlandse gemeenten ondersteuning willen bieden. Lees meer over het VNG Fonds door op onderstaande koppelingen te klikken.

Activiteiten van de stichting

Contact

Samenstelling bestuur

Financiën

Myanmar

VNG International is actief in Myanmar sinds 2013. Wij ondersteunen lokaal bestuur in de ontwikkeling naar een betere toekomst voor de bevolking en in het versterken van het democratische overgangsproces dat sinds 2011 gaande was. I.v.m. de coup van 1 februari 2021 is er een actie opgezet om Myanmarese collega’s te ondersteunen.

Inzamelingsactie Myanmar

Fundraiser stories

UCLG Peace Prize

De internationale gemeentelijke vredesprijs van de internationale koepelvereniging United Cities and Local Governments (UCLG), onderstreept de belangrijke rol die gemeenten wereldwijd spelen in het voorkomen en oplossen van conflicten en wederopbouw naderhand. De prijs is een initiatief van de VNG, samen met partners in andere landen. Het VNG Fonds ondersteunt de UCLG Peace Prize, zodat de werving en beoordeling van kandidaten en de promotie van goede vredesinitiatieven op professionele wijze gestalte krijgt.