Over VNG Fonds

Over VNG Fonds

Klik hier voor de activiteiten van het VNG Fonds.

Relatie met de VNG en naamgeving stichting
Het bestuur van de stichting overlegt jaarlijks met de directie van de VNG over al haar werkzaamheden. De werkzaamheden van de stichting zullen in lijn zijn met het internationale en nationale beleid van de VNG. Op basis van het overleg besluit de VNG of de stichting de VNG in haar naam mag blijven voeren. De VNG heeft overigens altijd het recht om tussentijds het gebruik van haar naam in “VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering” te beëindigen indien zij van oordeel is dat de VNG reputatieschade kan leiden door de werkzaamheden van de stichting.

Het VNG Fonds heeft de ANBI-status. Giften zijn aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting; schenkingen zijn vrijgesteld van erf- en/of schenkbelasting.

Naamgeving stichting

De stichtingsnaam “VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering” zal in de Engelse taal als volgt luiden: “VNG Foundation for Emergency Aid, Reconstruction and Peace Building”.

KvK-nummer 69891397
RSIN 858054735

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel