Over VNG Fonds

Over het VNG Fonds

Bij sommige rampen voelen gemeenten extra grote betrokkenheid bij het getroffen gebied. Bijvoorbeeld vanwege de omvang van de ramp, of omdat relatief veel inwoners uit hun gemeente een achtergrond hebben in het rampgebied. Gemeenten willen dan ook ondersteuning bieden met noodhulp en wederopbouw. VNG faciliteert deze behoefte door de openstelling van het VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering.

In deze stichting worden donaties gebundeld en gemeenten kunnen zo de coördinatie van de besteding overdragen. Elke gemeente beslist daarbij zelf of ze een bijdrage willen en/of kunnen doen. En of ze deze donatie aan het VNG Fonds of een andere organisatie doen. In overleg met VNG International en de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO), wordt bepaald op welke manier de binnengekomen middelen zullen worden aangewend.

VNG International heeft ruime ervaring met gemeentelijke wederopbouwprojecten na rampen in het buitenland, bij aardbevingen, watersnoodrampen, tsunami’s en orkanen. VNG International draagt zorg voor afstemming en samenwerking met hulporganisaties die ook actief zijn in het getroffen gebied.

Klik hier voor de activiteiten van het VNG Fonds.

Relatie met de VNG en naamgeving stichting
Het bestuur van de stichting overlegt jaarlijks met de directie van de VNG over al haar werkzaamheden. De werkzaamheden van de stichting zullen in lijn zijn met het internationale en nationale beleid van de VNG. Op basis van het overleg besluit de VNG of de stichting de VNG in haar naam mag blijven voeren. De VNG heeft overigens altijd het recht om tussentijds het gebruik van haar naam in “VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering” te beëindigen indien zij van oordeel is dat de VNG reputatieschade kan leiden door de werkzaamheden van de stichting.

Het VNG Fonds heeft de ANBI-status. Giften zijn aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting; schenkingen zijn vrijgesteld van erf- en/of schenkbelasting.

Naamgeving stichting

De stichtingsnaam “VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering” zal in de Engelse taal als volgt luiden: “VNG Foundation for Emergency Aid, Reconstruction and Peace Building”.

KvK-nummer 69891397
RSIN 858054735

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel