Bestuur VNG Fonds

Samenstelling bestuur VNG Fonds

Met ingang van 20 oktober 2017 vormen de volgende personen het bestuur van de stichting VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering:

  • De heer Ton Rombouts; voorzitter
  • Mevrouw Janny Vlietstra; algemeen lid
  • Mevrouw Anne Lize van der Stoel; algemeen lid
  • Mevrouw Amy Koopmanschap; penningmeester
  • De heer Pieter Jeroense; bestuurslid

De bestuursleden

Het bestuur is onbezoldigd. Alleen werkelijk door de bestuurders ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten zullen worden vergoed. Behoudens bijzondere omstandigheden streeft de stichting ernaar om geen personeel in dienst te nemen. Het bestuur bestaat uit 5 natuurlijke personen. Bij de benoeming is onder andere rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:
a. alle bestuursleden hebben meerjarige ervaring opgedaan in het lokaal bestuur bij een gemeente of bij de VNG;
b. de bestuursleden hebben affiniteit en ervaring met de onderwerpen noodhulp, wederopbouw en vredesbevordering.

De statutair directeur van VNG International is qualitate qua lid van het bestuur.