Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

VraagAntwoord
Er wordt al hulp aangeboden door de Nederlandse overheid/Europese Unie en deze hulp wordt al gefinancierd met belastinggeld.Dat klopt. Tegelijkertijd maken de beelden diepe indruk op ons. Veel gemeenten voelen een extra grote betrokkenheid, omdat relatief veel inwoners uit hun gemeente een achtergrond hebben in dit rampgebied.  Daarom willen ze ook op lokaal niveau ondersteuning bieden met noodhulp en wederopbouw. VNG faciliteert deze behoefte door de openstelling van het VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering. Op deze manier worden donaties gebundeld en kunnen gemeenten de coördinatie van de besteding van de donaties overdragen aan het VNG Fonds. Elke gemeente beslist daarbij zelf of zij een bijdrage willen en/of kan doen. Ook kiest de gemeente zelf of ze deze donatie aan het VNG Fonds of een andere organisatie doen.
Gemeentelijke kas is al krap. Gaat om grote bedragen die ook binnen gemeentegrenzen kunnen worden besteedElke gemeente beslist zelf of zij een bijdrage wil en/of kan doen. Het VNG Fonds wordt alleen opengesteld als reactie op de behoefte van gemeenten om ondersteuning te bieden aan het getroffen gebied.
Geld overmaken bij natuurramp in buitenland is geen kerntaak gemeenteElke gemeente beslist zelf of zij een bijdrage wil en/of kan doen. Het VNG Fonds wordt alleen opengesteld als reactie op de behoefte van gemeenten om ondersteuning te bieden aan het getroffen gebied.
Er zijn geen criteria voor financiële steun aan rampgebieden die sterk verbonden zijn met een bevolkingsgroep in land/gemeenten. Duidelijkheid op dit vlak is nodigElke gemeente beslist zelf of zij een bijdrage wil en/of kan doen. Het VNG Fonds wordt alleen opengesteld als reactie op de behoefte van gemeente om te ondersteuning te bieden aan het getroffen gebied. Het is aan gemeenten zelf om al dan niet een richtingskader hiervoor op te stellen.
Elke inwoner heeft de mogelijkheid om naar eigen draagkracht een donatie over te makenBewoners kunnen altijd zelf een donatie overmaken naar een zelfgekozen hulporganisatie. Elke gemeente beslist daarnaast zelf of zij ook een bijdrage willen doen. Bijvoorbeeld omdat relatief veel inwoners uit hun gemeente een achtergrond hebben in het rampgebied. Het VNG Fonds wordt alleen opengesteld als reactie op de behoefte van gemeenten om ondersteuning te bieden aan het getroffen gebied.
Natuurrampen komen steeds vaker voor (aardbevingen, bosbranden, modderlawines en overstromingen)Geld overmaken bij een natuurramp in het buitenland wordt geen kerntaak van gemeenten. Elke gemeente beslist altijd zelf of zij een bijdrage willen doen bij een ramp. Het VNG Fonds wordt alleen opengesteld als reactie op de behoefte van gemeenten om ondersteuning te bieden aan het getroffen gebied. Het is aan gemeenten zelf om al dan niet een richtingskader hiervoor op te stellen.
Wie is de ontvanger van de donatie en waar zal het geld aan worden besteed?In overleg met VNG International en de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO), wordt bepaald op welke manier de binnengekomen middelen zullen worden aangewend. VNG International heeft ruime ervaring met gemeentelijke wederopbouwprojecten na rampen in het buitenland, bij aardbevingen, watersnoodrampen, tsunami’s en orkanen. VNG International draagt zorg voor afstemming en samenwerking met hulporganisaties die ook actief zijn in het getroffen gebied.   De donaties in het VNG Fonds worden gebruikt voor wederopbouwprojecten in het getroffen gebied. De precieze invulling van het wederopbouwproject bepalen we in nauwe afstemming met de lokale zustervereniging en getroffen gemeenten.