Anne Lize van der Stoel

Anne Lize van der Stoel

 • Geboren in 1954 te Amsterdam
 • Opleiding: MMS, Nieuwe Lerarenopleiding, 1 jaar rechten. Diverse cursussen en trainingen tot op de dag van vandaag.

  Nevenactiviteiten:
 • 2021-heden: Bestuurslid, thans voorzitter stichting Rebel/Ravijn.
 • 2019-heden: lid stichting VNG-fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering.
 • 2019-heden: Stichting RHIA: klimaatadaptieve luchthavens en luchtvaart.
 • 2011-heden: Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam

  Werkzaamheden:
 • 2018-2019: Waarnemer Landsmeer.
 • 2013-2014: Waarnemer gemeente Teylingen.
 • 2010-2014: Lid bestuur MilieuCentrum Amsterdam
 • 2009-2015: Lid Raad van Advies Lovers (rondvaartbedrijf).
 • 2009-2013: Fractievoorzitter VVD Algemeen Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. 
 • 2009-2013: Lid Raad van Advies Staatsbosbeheer.
 • 2009-2019: ZZP Advies Denk-Werk.
 • 2007-2009: Adviseur/lid Raad van Advies City Cargo.
 • 2006-2007: Dagelijks bestuurder stadsdeel Centrum,  EZ, Openbare Ruimte, Water, Groen, Verkeer, Grote Stedenbeleid.
 • 2002-2006: Voorzitter Stadsdeel Amsterdam-Centrum, AZ, Veiligheid, P & O, EZ, Milieu, Sport, Financiën.
 • 2005: Voorzitter Adviescommissie Jeugd  en Media, OCW.
 • 2001-2003: Lid Landelijke Commissie Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing.
 • 2001-heden: Vice-voorzitter Raad Openbaar Bestuur 
 • 2001-2008: lid Raad van Advies Masterfoods/Mars
 • 2000-2001:  Senior Consultant Van Luyken communicatie-adviseurs.
 • 2000-2004:  Kroonlid College Tarieven Gezondheidszorg.
 • 2000-2002:  Lid Taakgroep Sociaal Beleid (Grote stedenbeleid Rotterdam).
 • 1999-2002:  VdS-consultancy (advies beleid & strategie).
 • 1999-2002: Voorzitter Stuurgroep en Klankbordgroep JEWEL, VWS.
 • 1998-2002: Voorzitter Regiocommissie Verstandelijk Gehandicapten Amsterdam-Diemen. 
 • 1998-2000: Lid interimbestuur Vluchtelingenwerk Nederland.
 • 1994-1998:  VVD- Tweede Kamerlid (sociale zaken, justitie, binnenlandse zaken,       ontwikkelingssamenwerking, werkgroep voorbereiding parlementaire enquête Opsporingsmethoden).
 • 1990-1994: voorzitter VVD-fractie Regionaal Orgaan Amsterdam.
 • 1985-1991: Lid Emancipatieraad.
 • 1984-1994: Bestuur SNV (ontwikkelingssamenwerking), voorzitter.
 • 1982-1994: VVD-gemeenteraadslid, secretaris, vice-fractievoorzitter en fractievoorzitter Amsterdam.
 • 1980-1985:  Medewerker VVD-Kamerleden.

  Huidige nevenactiviteiten:
 • Diverse Comités van Aanbeveling.
 • 2008: Lid jury Masterclass Bouwbedrijf Heijmans
 • 2008: Voorzitter Birma Centrum Nederland
 • 2004-heden: Lid Bedrijfsraad Pantar (voormalige Sociale Werkvoorziening)