Financiën

Financiën en jaarverslag

Op deze pagina vindt u een overzicht van de financiën van VNG Fonds, met onderaan de pagina de de jaarrekening en het jaarverslag van 2023.

De stichting realiseert haar doelstellingen met middelen verkregen door:

  • Het verwerven van subsidies en donaties
  • Door middel van schenkingen
  • Het verwerven van legaten en erfstellingen
  • Door andere verkrijgingen en baten

De besteding van het vermogen
De stichting zal haar vermogen besteden aan haar statutaire doelstellingen. Voorbeelden zijn vermeld onder ‘Activiteiten’. Bestedingen zullen plaatsvinden in lijn met de oogmerken van de begunstiger. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de hierboven aangegeven werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de schenker dit heeft bepaald. De stichting kan in voorkomende gevallen een reserve opbouwen voor bijzondere projecten wanneer beslist door het bestuur van de stichting.

Jaarverslag

  • Klik hier voor het jaarverslag van het VNG Fonds 2023

Jaarrekening 2023

Formulier ANBI-status

  • Klik hier voor het formulier publicatieplicht ANBI