Myanmar

Inzamelingsactie Myanmar

Sinds 2013 is VNG International actief in Myanmar. Zij ondersteunt lokaal bestuur in de ontwikkeling naar een betere toekomst voor de bevolking en draagt bij aan het versterken van het democratische overgangsproces dat sinds 2011 gaande was. De militaire coup van 1 februari 2021 doorbrak hardhandig de ontwikkeling naar een democratische samenleving. Het werk van VNG International met lokale overheden moest gestopt worden. Veel lokale collega’s van VNG International kwamen zonder werk te zitten. Daarom werd er onder het VNG-personeel een actie opgezet om de Myanmarese collega’s te ondersteunen. Het VNG Fonds heeft zich opengesteld om de middelen via VNG International op verantwoorde wijze op de juiste plaats terecht te laten komen.

Na overleg met onze huidige Myanmareese collega’s werd duidelijk dat zij een groot deel van hun inkomen besteden aan donaties voor hulpacties en noodhulp; eten, medicijnen, onderdak etc. Daar willen we ze bij helpen. Bovendien kunnen individuele acties nog wel ongezien plaatsvinden, waar grotere gecoördineerde acties veel risico met zich meebrengen.

Om er zeker van te zijn dat het geld veilig op de juiste plek terecht zou komen is de inzamelingsactie tweeledig ingestoken:

  • Een bijdrage voor onze collega’s en collega’s van onze lokale partner organisatie die hun banen kwijtgeraakt zijn.
  • Onze collega’s ondersteunen in hun hulp acties.

Fundraiser stories Myanmar

Afgelopen juni startte de inzamelingsactie voor de collega’s in Myanmar. Dankzij de bijdragen van collega’s, familie en vrienden én de VNG die het ingezamelde bedrag op 14 juli heeft verdubbeld, heeft het VNG Fonds bijna 16.000 euro kunnen ophalen voor Myanmar! Het geld is daarna in kleine bedragen onder 19 Myanmarese collega’s verdeeld. Het heeft ze geholpen de eerste maanden na de coup te doorstaand en met veel van hen probeert VNG International nu nieuwe kleine burgerinitiatieven gericht op dienstverlening aan mensen in wijken op gang te brengen en hiervoor Europese subsidie te verkrijgen. Hier vindt u een bundeling van de verhalen van verschillende (ex-)collega’s.

Lees hier meer over VNG International in Myanmar

Via deze link kunt u meer informatie doornemen over de projecten van VNG International in Myanmar, helaas staan deze momenteel on hold i.v.m. de coup.