UCLG Peace Prize

UCLG Peace Prize

De UCLG Peace Prize, van koepelvereniging United Cities and Local Governments (UCLG), wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan een lokale overheid die zich inzet om conflicten in hun eigen gemeenschap te voorkomen of te overwinnen, of die andere overheden hebben geholpen in hun streven naar vrede en gerechtigheid. Daarmee onderstreept de prijs de fundamentele rol die gemeenten wereldwijd spelen in het voorkomen en oplossen van conflicten en het bevorderen wederopbouw. De prijs komt tot stand door de steun van verschillende nationale en internationale partners zoals de gemeente Den Haag, SALGA en het Vfonds

Het initiatief voor de prijs bouwt voort op de Haagse Agenda over Stedendiplomatie, die werd aangenomen tijdens het eerste mondiale congres over de rol van steden in conflictsituaties. Dit congres werd in 2008 georganiseerd door VNG International in samenwerking met de UCLG en de gemeente Den Haag, stad van Vrede en Veiligheid. De agenda die tijdens dit congres werd aangenomen is bedoeld om de rol van lokale overheden bij het bevorderen van vrede, dialoog en wederopbouw in de hele wereld te benadrukken.

Tijdens dit congres, dat plaatsvond in het Vredespaleis, werd voorgesteld een vredesprijs voor lokale overheden in het leven te roepen. Deze prijs zou worden uitgereikt aan lokale overheden die zich inzetten om conflicten in hun eigen gemeenschap te voorkomen of te overwinnen, of die andere lokale overheden hebben geholpen in hun streven naar vrede of gerechtigheid. Dit heeft vorm gekregen in de UCLG Peace Prize. Samen met verschillende partners en de UCLG heeft VNG sindsdien gelijkgestemden gevonden om de prijs te kunnen realiseren. De prijs representeert de kernwaarde die de VNG al sinds de jaren ’90 heeft: het versterken en ondersteunen van lokale overheden van ontwikkelingslanden en landen in transitie in nauwe samenwerking met haar leden, de Nederlandse gemeenten.  

In oktober 2022, tijdens het UCLG World Congress in Korea, zal de prijs voor de derde keer worden uitgereikt. Eerdere winnaars zijn de stad Kauswagan (Filipijnen, winnaar 2016) en de gemeente Arsal (Libanon, 2019). In een recent verschenen publicatie is meer te lezen over de resultaten van de Vredesprijs en andere inspirerende vredesinitiatieven die zijn uitgevoerd door lokale overheden. De derde editie van de prijs is in december 2021 gelanceerd middels een succesvol online evenement, deze is terug te kijken via deze link, of onderaan de pagina.

Als burgemeester van Den Haag is Jan van Zanen, tevens voorzitter van de VNG en vicevoorzitter van UCLG, actief betrokken bij de organisatie van de prijs. Hij heeft het stokje overgenomen van de voormalig burgemeester van Den Haag, Wim Deetman, die zich actief heeft ingezet voor het realisteren van de prijs. Op dit moment is Deetman nog actief in de jury die mede gevormd wordt door internationale prominenten zoals de professor Thulisile Madonsela, hoogleraar aan de universiteit van Stellenbosch en Janne Nijman, academisch directeur en voorzitter van het dagelijks bestuur van het Asser Instituut. In 2021 is €25.000,- beschikbaar gesteld aan de stichting om de vredesprijs in 2022 opnieuw te kunnen uitreiken. Het projectplan voor de vredesprijs kunt u hier vinden.


Lancering UCLG Peace Prize 2022