Activiteiten

Activiteiten

De stichting verricht de volgende activiteiten ter verwezenlijking van haar doel:
  1. Het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van acties en het verwerven en beschikbaar stellen van middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen;
  2. Het (her)beleggen van het beschikbare vermogen;
  3. Het verkrijgen van financiƫle steun, bijvoorbeeld in de vorm van legaten, erfstellingen (slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving en schenkingen in welke vorm dan ook) alsmede het aanvragen van subsidies;
  4. Het (doen) verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande doel in de ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting zal zich met name richten op twee hoofdactiviteiten.

  1. Ten eerste zal de stichting het beheer voeren van de middelen die binnenkomen indien de komende jaren zich een ramp in andere landen voordoet waarbij Nederlandse gemeenten bereidheid tonen financieel bij te willen dragen aan noodhulp voor en wederopbouw van het lokaal bestuur in het getroffen land. In dergelijke situaties zal de VNG per geval, mede op advies van VNG International, de leden informeren over de mogelijkheid om via een donatie aan de Stichting bij te dragen aan noodhulp en wederopbouw. In overleg met VNG International en de Samenwerkende Hulp Organisaties in Nederland (SOH) zal bepaald worden op welke manier de binnengekomen middelen zullen worden aangewend.
  2. Ten tweede zal de stichting het initiatief steunen om de internationale UCLG vredesprijs voor gemeenten, die in 2016 in Bogota voor het eerst is uitgereikt, uit te bouwen en van een gezond financieel fundament te voorzien. Ook hierbij zal de stichting het beheer voeren van de middelen die binnenkomen om het instrument van deze vredesprijs te versterken, zichtbaar te maken (onder andere door de inhoud van het werk van de prijswinnaar, de gemeente Kauswagan uit de Filipijnen en andere genomineerden te tonen) en eenmaal per drie jaar uit te laten reiken. De eerstvolgende vredesprijs zal in 2022 worden uitgereikt. In overleg met VNG International en United Cities and Local Governments zal worden bepaald hoe de middelen worden aangewend. Eventuele werkzaamheden voor de stichting zullen worden uitgevoerd door de staf van VNG International.